Serviceingeniør IT / Medisinteknisk utstyr

  • Denne stillingen er besatt

Timik

Timik AS er en del av det nordiske medisintekniske selskapet, Timik Group AB, som har fokus på medisinsk utstyr og utstyr for behandling og diagnostisering av kroniske sykdommer, samt avansert utstyr innen idrettsmedisin, fitness og rehabilitering. Vi er opptatt av å gjøre de siste fremskritt innen medisinsk teknologi tilgjengelig til en gunstig pris for folk hvis hverdag er preget av alvorlige medisinske tilstander. Timik AS (tidligere AkuMed AS) har lang erfaring innen diagnostikk, idrettsmedisin og rehabilitering, og har en sterk serviceavdeling samt et etablert kvalitetssikringssystem (ISO 9001). Vi er 50 ansatte og har en sterk vekst i omsetningen.

TIMIK LOGO

Serviceingeniør
IT / Medisinteknisk utstyr

Timik søker deg med kompetanse innen IT-tekniske infrastrukturer og elektronikk for våre produkter innen
medisinsk utstyr.

Som serviceingeniør vil du utføre installasjon, vedlikeholdsservice, akuttbesøk og undervisning hos våre kunder med medisinskteknisk utstyr.

Arbeidsoppgaver:

  • Opparbeide deg kompetanse på våre løsninger og tekniske infrastrukturer, som for eksempel databaser og operativsystem.
  • Delta i planleggingsfasen før installasjon sammen med sykehusenes IT avdelinger.
  • Utføre installasjoner, konfigurasjon, testing og feilretting via fjerntilgang eller i kundens lokaler.
  • Utføre service på medisinteknisk utstyr
  • Installasjon/mottakskontroll av nytt utstyr
  • Vedlikehold/oppgraderinger av utstyr
  • Reparasjon av utstyr

Hvem er du?

Vi ønsker at du har både har IT- og elektronikk-kompetanse. Dette har du opparbeidet deg gjennom en ingeniørutdannelse innen automasjon, medisinskteknisk, elektronikk eller data, teknisk fagskole, eller videregående skole. Videre har du interesse for eller erfaring med databasemiljø (SQL, databasekonfigurasjon og oppsett) og god kjennskap til MS Windows Servermiljø.

Du kan utføre service på elektronikkutstyr og har interesse eller erfaring med nettverksteknologi

Du behersker engelsk muntlig og skriftlig. En del reisevirksomhet forventes i stillingen siden våre kunder er sykehus i hele landet. Vi ønsker at du er bosatt i Osloområdet. Du må ha førerkort.

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling i et faglig stimulerende miljø med hyggelige kollegaer.
Timik er opptatt av å legge forholdene til rette for faglig og personlig utvikling av de ansatte.

 

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer:

Borka Consulting AS ved André Borka : +47 90831871 eller andre@borka.no
Motivasjonsbrev og CV sendes (begge i pdf-format) til andre@borka.no
Merk søknaden: “Timik – Serviceingeniør”.
Alle henvendelser behandles konfidensielt. Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!

 

 

HIS

CPX

 

Vyntus Body

v1b SoME Timik

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin