Spesialister på search og rekruttering innenfor Life Sciences: farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og lab

med arbeidserfaring fra sektoren, samt over 25 års erfaring fra rekruttering innen life science, er vår ambisjon er å være norges ledende life science search- og rekrutteringsfirma.

Vi har 100% fokus på search og rekruttering innen farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen.

Vi har et bredt kontaktnett og en grundig kjennskap til endringer i markedet.

Som eneste norske medlem i INRALS (International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences) har vi tilgang på kompetanse på tvers av landegrensene.