Spesialister på rekruttering innenfor Life Sciences: farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen

Vi kjenner det norske Life Science-markedet!

Borka Consulting AS er et av Norges ledende rekrutteringsfirmaer innen Life Sciences.

Vi er spesialisert innen fagområdene farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen og finner de best kvalifiserte kandidatene til alle stillinger og nivåer.

Vi har 100% fokus på rekruttering innen denne sektoren.

Våre ansatte har lang erfaring innen rekruttering for bedrifter innen Life Sciences, samt personlig arbeidserfaring fra industrien og helsevesenet.

Vi har et bredt kontaktnett og en grundig kjennskap til endringer i markedet.

Som eneste norske medlem i INRALS (International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences) har vi tilgang på kompetanse på tvers av landegrensene.