Spesialister på rekruttering innenfor Life Sciences: farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og lab

Din samarbeidspartner for rekrutteringstjenester innen Life Sciences.

Vi har 100% fokus på rekruttering innen sektorene farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen.

Våre ansatte har lang erfaring innen rekruttering for bedrifter innen Life Sciences, samt personlig arbeidserfaring fra industrien og helsevesenet.

Vi har et bredt kontaktnett og en grundig kjennskap til endringer i markedet.

Som eneste norske medlem i INRALS (International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences) har vi tilgang på kompetanse på tvers av landegrensene.