Spesialister på search og rekruttering innenfor Life Sciences: farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og lab

Borka Consulting har 100% fokus på search og rekruttering innen farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen.

Borka Consulting er et boutique executive search-firma utelukkende og dedikert innen life science-industrien. Vi ønsker å være på gode på én sektor som vi kjenner gjennom hele vårt arbeidsliv.

Borka Consulting er et uavhengig byrå. Vi håndterer færre kunder enn de store firmaene. Dette betyr mer oppmerksomhet og fokus for dine behov og gi din organisasjon den oppmerksomheten den fortjener.

Vi setter vår ære i å løse search-oppdragene på best mulig for våre kunder. Vi skal finne den best mulige kompetansen og egnetheten i et kompetitivt arbeidsmarked.

Våre rekruttere er eiere og leder rekrutteringsoppdragene fra A-Å. Vi har en historie som ansatte i life science-industrien, samt hjulpet kunder med å finne talenter innen sektoren de siste 14 år i Borka Consulting.

Vi ønsker å oppnå troverdighet gjennom å behandle kandidater og oppdragsgivere med skikkelighet og respekt.

Vi er i stand til å rekruttere i Norge, Norden og i Europa via våre dedikerte Life Sciences-partnere.

Borka Consulting ble etablert i 2009. Hovedkontoret er på Fornebu.