Tjenester

Borka Consulting har 100% fokus på search og rekruttering innen farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen.

Borka Consulting er et eierstyrt rekrutterings- og executive search-byrå innen Life Science-sektoren.

Våre rekrutterere har både vitenskapelig og markedsføringsbakgrunn, samt betydelig erfaring fra ulike stillinger i sektoren.

Vi hjelper klienter med å finne talentfulle kandidater innen alle roller innenfor Life Science-sektoren

Typiske stillinger vi rekrutterer til:

 • Ulike ledelsesfunksjoner som Adm dir / CEO / Daglig leder / (S)VP / Direktør / Avdelingsleder
 • CMO / Chief Medical Officer
 • Director of Clinical Research
 • Produktspesialist / Distriktssjef /Legemiddelkonsulent
 • KAM – Key Account Manager
 • Salgssjef / Sales Manager
 • Produktsjef / Brand Manager
 • Markedssjef / Marketing Manager
 • Therapeutic Area Manager
 • BUM – Business Unit Manager
 • Business Development
 • Commercial Manager
 • CMC Manager
 • Supply Chain Manager
 • Projektleder
 • Markedskoordinator
 • Salgskoordinator
 • Health Economics Manager
 • Market Access Manager
 • MA -Medical Scientific Liaison
 • MSL – Medical Advisor
 • SA – Scientific Advisor
 • Medical Manager
 • Medical Director
 • CRA / CRM / Clinical
 • Clinical Study Manager
 • Clinical Operations
 • Serviceingeniør / Servicetekniker Medisinteknisk Utstyr
 • Applikasjonsspesialist
 • PV – Pharmacovigilance
 • RA / Regulatory Affairs
 • QA – Quality Assurance
 • QP – Qualified person
 • Compliance
 • Medical Information

 

Hvordan jobber vi?

Definisjon av oppdraget og kundens behov:

Sammen med oppdragsgiver vil vår dybdekompetanse være med på å utvikle en kravspesifikasjon av både stillingen og rette kandidat samt valg av strategi for søket.

Kandidatsøk:

Med over 25 år i bransjen har vi et stort nettverk og vi kjenner det norske Life Science-markedet!
Vi har en moderne tilnærming til markedet og bruker aktivt Linkedin, Twitter, Facebook og andre sosiale medier for å komme i kontakt med kandidater.
Med vår metodikk og systematikk har vi muligheter til å nå frem til talenter som ikke er i aktiv søkeprosess og leser finn.no og stillingsannonser andre steder.

Vi er ledere/redaktører av gruppen «Life Science Norge« på Linkedin og har med det tilgang til de fleste ressurspersonene innen Life Sciences-bransjen i Norge.
Ved søk på tvers av landegrensene er vi medlem av INRALS (International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences) og har vi tilgang til søk og kandidater i Norden og Europa.

 

Håndtering av kandidater:

Respekt for kandidater og oppdragsgivere er spydspissen i vår arbeidsmåte. Vi jobber som en forlenget arm til oppdragsgiver og vil opptre deretter. Gjennomgang av CVer, samtaler og tilbakemeldinger vil skje fortløpende.

 

Utvalg:

Vi bruker en grundig metodikk for å finne egnede kandidater, og respekt for mennesker vil stå i sentrum i hele prosessen. Borka Rekruttering er sertifisert til å bruke et Veritas-sertifisert testverktøy som er tilpasset Beste Praksis innenfor rekruttering. Les mer om våre personlighetstester

 

Referansesjekk:

Et omfattende nettverk i Life Science-bransjen gjør oss i stand til å innhente presise og oppriktige svar når referansene skal sjekkes.

 

Presentasjon av kandidater for oppdragsgiver:

Etter å ha gjennomgått CV-er, sjekket referanser og gjennomført samtaler vil vi presentere 1-4 kandidater for oppdragsgiver basert på hvordan disse matcher kravspesifikasjonene.

 

Oppfølging underveis og i etterhånd:

Under prosessen vil vi etterstrebe løpende å informere oppdragsgiver om status og fremdrift. Vi er opptatt av at alle parter skal være fornøyd med ansettelsen og vil følge opp både oppdragsgiver og kandidat i etterhånd.