Tjenester

Annonsert rekruttering og/eller søk etter kandidater.

Din samarbeidspartner for rekrutteringstjenester innen Life Sciences.

Vår ambisjon er å være Norges ledende rekrutteringsfirma innen Life Sciences.

Vi har 100% fokus på rekruttering innen sektorene farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen.

Våre ansatte har lang erfaring innen rekruttering for bedrifter innen Life Sciences, samt personlig arbeidserfaring fra industrien og helsevesenet.

Vi har et bredt kontaktnett og følger kontinuerlig sektoren og hva som skjer i markedet.

Typiske stillinger vi rekrutterer til:

 • Ulike ledelsesfunksjoner som Adm dir / CEO / Daglig leder / (S)VP / Direktør / Avdelingsleder
 • CMO / Chief Medical Officer
 • Director of Clinical Research
 • Produktspesialist / Distriktssjef /Legemiddelkonsulent
 • KAM – Key Account Manager
 • Salgssjef / Sales Manager
 • Produktsjef / Brand Manager
 • Markedssjef / Marketing Manager
 • Therapeutic Area Manager
 • BUM – Business Unit Manager
 • Business Development
 • Commercial Manager
 • CMC Manager
 • Supply Chain Manager
 • Projektleder
 • Markedskoordinator
 • Salgskoordinator
 • Health Economics Manager
 • Market Access Manager
 • MA -Medical Scientific Liaison
 • MSL – Medical Advisor
 • SA – Scientific Advisor
 • Medical Manager
 • Medical Director
 • CRA / CRM / Clinical
 • Clinical Study Manager
 • Clinical Operations
 • Serviceingeniør / Servicetekniker Medisinteknisk Utstyr
 • Applikasjonsspesialist
 • PV – Pharmacovigilance
 • RA / Regulatory Affairs
 • QA – Quality Assurance
 • QP – Qualified person
 • Compliance
 • Medical Information

 

Hvordan jobber vi?

Definisjon av oppdraget og kundens behov:

Sammen med oppdragsgiver vil vår dybdekompetanse være med på å utvikle en kravspesifikasjon av både stillingen og rette kandidat samt valg av strategi for søket.

Kandidatsøk:

Med over 25 år i bransjen har vi et stort nettverk og vi kjenner det norske Life Science-markedet!
Vi har en moderne tilnærming til markedet og bruker aktivt Linkedin, Twitter, Facebook og andre sosiale medier for å komme i kontakt med kandidater.
Med vår metodikk og systematikk har vi muligheter til å nå frem til talenter som ikke er i aktiv søkeprosess og leser finn.no og stillingsannonser andre steder.

Vi er ledere/redaktører av gruppen «Life Science Norge« på Linkedin og har med det tilgang til de fleste ressurspersonene innen Life Sciences-bransjen i Norge.
Ved søk på tvers av landegrensene er vi medlem av INRALS (International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences) og har vi tilgang til søk og kandidater i Norden og Europa.

 

Håndtering av kandidater:

Respekt for kandidater og oppdragsgivere er spydspissen i vår arbeidsmåte. Vi jobber som en forlenget arm til oppdragsgiver og vil opptre deretter. Gjennomgang av CVer, samtaler og tilbakemeldinger vil skje fortløpende.

 

Utvalg:

Vi bruker en grundig metodikk for å finne egnede kandidater, og respekt for mennesker vil stå i sentrum i hele prosessen. Borka Rekruttering er sertifisert til å bruke et Veritas-sertifisert testverktøy som er tilpasset Beste Praksis innenfor rekruttering. Les mer om våre personlighetstester

 

Referansesjekk:

Et omfattende nettverk i Life Science-bransjen gjør oss i stand til å innhente presise og oppriktige svar når referansene skal sjekkes.

 

Presentasjon av kandidater for oppdragsgiver:

Etter å ha gjennomgått CV-er, sjekket referanser og gjennomført samtaler vil vi presentere 1-4 kandidater for oppdragsgiver basert på hvordan disse matcher kravspesifikasjonene.

 

Oppfølging underveis og i etterhånd:

Under prosessen vil vi etterstrebe løpende å informere oppdragsgiver om status og fremdrift. Vi er opptatt av at alle parter skal være fornøyd med ansettelsen og vil følge opp både oppdragsgiver og kandidat i etterhånd.