Tjenester

Borka Consulting har 100% fokus på search og rekruttering innen farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen.

Borka Consulting er et boutique executive search-firma utelukkende og dedikert innen life science-industrien. Vi ønsker å være på gode på én sektor som vi kjenner gjennom hele vårt arbeidsliv.

Borka Consulting er et uavhengig byrå. Vi håndterer færre kunder enn de store firmaene. Dette betyr mer oppmerksomhet og fokus for dine behov og gi din organisasjon den oppmerksomheten den fortjener.

Vi setter vår ære i å løse search-oppdragene på best mulig for våre kunder. Vi skal finne den best mulige kompetansen og egnetheten i et kompetitivt arbeidsmarked.

Våre rekruttere er eiere og leder rekrutteringsoppdragene fra A-Å. Vi har en historie som ansatte i life science-industrien, samt hjulpet kunder med å finne talenter innen sektoren siste 13 år i Borka Consulting.

Vi ønsker å oppnå troverdighet gjennom å behandle kandidater og oppdragsgivere med skikkelighet og respekt.

Vi er i stand til å rekruttere i Norge, Norden og i Europa via vårt medlemskap hos INRALS (International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences).

Borka Consulting ble etablert i 2009. Hovedkontoret er på Fornebu.

Typiske stillinger vi rekrutterer til:

 • Ulike ledelsesfunksjoner som Adm dir / CEO / Daglig leder / (S)VP / Direktør / Avdelingsleder
 • CMO / Chief Medical Officer
 • Director of Clinical Research
 • Produktspesialist / Distriktssjef /Legemiddelkonsulent
 • KAM – Key Account Manager
 • Salgssjef / Sales Manager
 • Produktsjef / Brand Manager
 • Markedssjef / Marketing Manager
 • Therapeutic Area Manager
 • BUM – Business Unit Manager
 • Business Development
 • Commercial Manager
 • CMC Manager
 • Supply Chain Manager
 • Projektleder
 • Markedskoordinator
 • Salgskoordinator
 • Health Economics Manager
 • Market Access Manager
 • MA -Medical Scientific Liaison
 • MSL – Medical Advisor
 • SA – Scientific Advisor
 • Medical Manager
 • Medical Director
 • CRA / CRM / Clinical
 • Clinical Study Manager
 • Clinical Operations
 • Serviceingeniør / Servicetekniker Medisinteknisk Utstyr
 • Applikasjonsspesialist
 • PV – Pharmacovigilance
 • RA / Regulatory Affairs
 • QA – Quality Assurance
 • QP – Qualified person
 • Compliance
 • Medical Information
 • CMC Manager
 • Ulike roller innen Radiofarmasi

 

Hvordan jobber vi?

Definisjon av oppdraget og kundens behov:

Sammen med oppdragsgiver vil vår dybdekompetanse være med på å utvikle en kravspesifikasjon av både stillingen og rette kandidat samt valg av strategi for søket.

Kandidatsøk:

Med over 25 år i bransjen har vi et stort nettverk og vi kjenner det norske Life Science-markedet!
Vi har en moderne tilnærming til markedet og bruker aktivt Linkedin, Twitter, Facebook og andre sosiale medier for å komme i kontakt med kandidater.
Med vår metodikk og systematikk har vi muligheter til å nå frem til talenter som ikke er i aktiv søkeprosess og leser finn.no og stillingsannonser andre steder.

Vi er ledere/redaktører av gruppen «Life Science Norge« på Linkedin og har med det tilgang til de fleste ressurspersonene innen Life Sciences-bransjen i Norge.
Ved søk på tvers av landegrensene er vi medlem av INRALS (International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences) og har vi tilgang til søk og kandidater i Norden og Europa.

 

Håndtering av kandidater:

Respekt for kandidater og oppdragsgivere er spydspissen i vår arbeidsmåte. Vi jobber som en forlenget arm til oppdragsgiver og vil opptre deretter. Gjennomgang av CVer, samtaler og tilbakemeldinger vil skje fortløpende.

 

Utvalg:

Vi bruker en grundig metodikk for å finne egnede kandidater, og respekt for mennesker vil stå i sentrum i hele prosessen. Borka Rekruttering er sertifisert til å bruke et Veritas-sertifisert testverktøy som er tilpasset Beste Praksis innenfor rekruttering. Les mer om våre personlighetstester

 

Referansesjekk:

Et omfattende nettverk i Life Science-bransjen gjør oss i stand til å innhente presise og oppriktige svar når referansene skal sjekkes.

 

Presentasjon av kandidater for oppdragsgiver:

Etter å ha gjennomgått CV-er, sjekket referanser og gjennomført samtaler vil vi presentere 1-4 kandidater for oppdragsgiver basert på hvordan disse matcher kravspesifikasjonene.

 

Oppfølging underveis og i etterhånd:

Under prosessen vil vi etterstrebe løpende å informere oppdragsgiver om status og fremdrift. Vi er opptatt av at alle parter skal være fornøyd med ansettelsen og vil følge opp både oppdragsgiver og kandidat i etterhånd.