Regulatory Affairs Director

  • Denne stillingen er besatt

Vår kunde er i vekst / Our client is a growing pharmaceutical company located in Oslo, Norway

Vår kunde er i vekst / Our client is a growing pharmaceutical company located in Oslo, Norway

English text is following below

 

Vår kunde er i vekst, og vi søker:

Regulatory Affairs Director

Vår kunde skal forsterke sitt regulatoriske team og søker en Regulatory Affairs Director.
Du vil få ansvar for regulatorisk arbeid for firmaets produkter.

Arbeidsoppgavene spenner fra å planlegge og gjennomføre arbeid med markedsføringstillatelser og regulatoriske dokumentasjon, dialog med regulatoriske myndigheter, til å bidra til å utvikle og implementere firmaets prosedyrer. Du vil samarbeide tett med eksterne partnere og rådgivere der det er aktuelt og med fagavdelinger internt.

Videre vil du være en regulatorisk rådgiver og bidragsyter i firmaets tverrfunksjonelle team.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som har erfaring fra internasjonalt regulatorisk arbeid med legemidler og samarbeid med regulatoriske myndigheter.

Du har god kjennskap til lover og regler for legemidler, jobber strukturert, har gode samarbeidsevner og kan vise til stor gjennomføringsevne. Du er engasjert, entusiastisk og vant til å jobbe tverrfunksjonelt.

Det er en fordel om du har erfaring med å jobbe ovenfor CRO-er og eksterne partnere og har erfaring fra elektroniske dokumenthåndterings-systemer.

Du kommuniserer godt og trives i et miljø hvor du får mye ansvar.
Konsernspråket er engelsk. Arbeidssted er Oslo.


Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer, Borka Consulting AS:

André Borka; telefon 908 31 871. Motivasjonsbrev og CV sendes (begge i pdf-format) til andre@borka.no.
Merk søknaden: “Regulatory Affairs Director”. Alle får svar på sin søknad, normalt innen en arbeidsdag. Henvendelser behandles konfidensielt. Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!

 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

 

Our client, a growing pharmaceutical company located in Oslo, Norway is seeking a

Regulatory Affairs Director

Our client is looking for a Regulatory Affairs Director to join their team for developing the Regulatory Affairs function.

The tasks range from planning and executing work with marketing authorisations (MA) and regulatory documentation, dialogue with regulatory authorities, to contribute to developing and implementing the company’s procedures.

You will work closely with external partners and advisors where applicable as well as internal functions.

Furthermore, you will be a regulatory advisor and contributor to the company’s cross-functional team.

The ideal candidate:

We are looking for candidates having experience in international regulatory work with pharmaceuticals as well experience in cooperating with regulatory authorities.

You have good knowledge of the laws and regulations for pharmaceuticals, you work structured, have good collaboration skills and great ability to execute.
You are committed, enthusiastic and accustomed to working cross-functionally.

It is an advantage if you have experience from working with CROs and external partners and have experience with electronic document management systems.
You are an effective communicator and thrive in an environment where you get a lot of responsibility.

The company language is English. The workplace is Oslo, Norway

For more information, please contact external recruiter, Borka Consulting AS:

André Borka at +47 908 31 871 or andre@borka.no.
Please send your application (both motivational letter and CV) in PDF format to andre@borka.no.
Interviews are held consecutively, please show your interest as soon as possible!
All inquiries are treated confidentially.

 

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin