Lundbeck søker Medical Scientific Liaison

  • Denne stillingen er besatt

Lundbeck Lundbeck

Lundbeck er et globalt farmasøytisk selskap som utfører forskning som fører til utvikling, produksjon, markedsføring, salg og distribusjon av legemidler til behandling av sykdommer i sentralnervesystemet (CNS). Eksempler er depresjon, schizofreni, migrene og alzheimers sykdom. Vi arbeider for å nå vårt felles mål om å bedre livskvaliteten til mennesker som lider av sykdommer i sentralnervesystemet. Lundbeck sysselsetter omtrent 5000 mennesker over hele verden. Lundbeck er representert i Norge med en medisinsk avdeling, salgs- og markedsavdeling samt administrasjon som holder til på Lysaker. Vår visjon er å være verdensledende innen hjernehelse, og vi vier hele vår innsats i FoU på å utvikle innovative legemidler for behandling av lidelser i sentralnervesystemet.

Medical Scientific Liaison

Lundbeck Norges medisinske ekspert  nylansering  CNS

Vårt mål er å være verdensledende innen hjernehelse, og vi vier hele vår innsats i forskning og utviklingsprogram på nye innovative legemidler for behandling av lidelser i sentralnervesystemet.

Som vår nye Medical Scientific Liaison vil du gi medisinsk støtte og utvikle rett kompetanse internt og eksternt. Videre skal du påse at firmaet følger medisinske retningslinjer som støtter pasientens medisinske behov.

Din rolle vil bli å representere Lundbeck Norge som vår medisinske ekspert på våre terapiområder. Du skal sikre nøyaktig og strategisk vitenskapelig og klinisk kommunikasjon på tvers av produktporteføljen for Lundbeck Norge.

Rollen fordrer at du har gode kommunikative egenskaper både internt i organisasjonen og eksternt mot stakeholders.
Du vil gi faglig støtte til medical, salg & markedsføring, market access i tillegg til Country Manager og Medical Director. Eksempler er utvikling av medisinsk materiale, Advisory Boards, medisinske symposier, utdanningsstipend, litteraturgjennomgang, medisinske publikasjoner og kliniske studier. Andre oppgaver er å bidra med foredragsholdere og temaer for nasjonale og lokale møter, inkl. webinarer, samt gi innspill til markedsføringsmateriell og aktiviteter

Du vil jobbe tett med det medisinske teamet i Area North (Norden, Baltikum, UK og Irland)

Eksternt vil du få ansvar for å etablere og vedlikeholde relasjoner med opinionsledere og andre viktige medisinske interessenter som myndigheter og andre beslutningstakere for å maksimere det kommersielle potensialet i Lundbeck produktportefølje

 

Hvem er du?

Vi ser etter deg som har høyere naturfaglig utdannelse, helst innen medisin eller tilsvarende. Du må ha vitenskapelig troverdighet, inneha høy etisk og moralsk integritet og helst inneha en klinisk forståelse.

Du trives med å presentere kliniske studier og diskutere med ulike faggrupper. Du har et talent for å presentere komplekse medisinske problemstillinger både ved interne og eksterne undervisninger. Dette gjør du på en dedikert, motiverende og forståelig måte.

Videre har du inngående forståelse av norsk farmasøytisk industri, refusjonsordninger og struktur på helsevesenet. Har du spesiell kunnskap innen terapiområdet CNS er det en fordel. Det samme gjelder en bakgrunn fra nevrologi (migrene) og erfaring fra et legemiddelfirma.

Vi kan tilby trivelige og gode arbeidsforhold med uformell og god kontakt mellom medarbeidere og leder i et lite, men inkluderende miljø med hyggelige kolleger.

Du vil rapportere til Medical Director for Business Area North med en tydelig stiplet linje til Country Manager i Norge, Ronny Johansen.

 

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer, Borka Consulting AS:

André Borka; telefon 908 31 871 eller andre@borka.no. Motivasjonsbrev og CV sendes (begge i pdf-format) til andre@borka.no.
Merk søknaden: “Lundbeck MSL”. Alle får respons på sin søknad, normalt innen en arbeidsdag. Henvendelser behandles konfidensielt. Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!

 

 

Human Internal Organic – Human Brain, 3D illustration medical concept.

Powerful intelligence with an electric lightning bolt strike in the shape of a human head illuminated on a storm cloud night sky as a brain function neurology health care symbol.

 

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin