Fresenius Kabi søker Produktspesialist Apotek

  • Denne stillingen er besatt

FreseniusKabi Fresenius Kabi

Fresenius Kabi er et globalt selskap som har spesialisert seg på legemidler, klinisk ernæring og teknologi for infusjon og transfusjon. Våre produkter og tjenester brukes i behandlingen av kronisk syke og kritisk syke pasienter. Fresenius Kabi Norge AS har over 600 medarbeidere. Den norske produksjonsenheten ligger i Halden og vår markedsavdeling er lokalisert i Oslo. Vi har 21 stillinger i en kunderettet funksjon. Alle ansatte har relevant bakgrunn for den jobben de gjør og til sammen har vi en svært bred kompetanse.

Produktspesialist Apotek

✔vikariat ✔næringsdrikker ✔sårrens ✔apotek ✔salg ✔opplæring

Som Produktspesialist vil du planlegge og gjennomføre salgs- og markedsrettet avtale- og produktoppfølging i apotek.

En sentral del av dine oppgaver blir avtaleoppfølging, salg, undervisning og opplæring i bruk av våre enterale ernæringsprodukter for ansatte i apotek. Du vil reise på enkeltbesøk, delta på utstillinger og gjennomføre kurs som Fresenius Kabis representant. I tillegg vil du få ansvar for de oppsatte omsetningsmålene blir nådd i ditt distrikt.

Hvem er du?

Den ideelle kandidaten har jobbet med salg ovenfor apotek.

Vi søker etter en selvstendig, faglig interessert og resultatorientert relasjonsbygger med gode samarbeidsevner.

Du har utdannelse på høyskolenivå, gjerne innen ernæringsfag eller andre relevante helsefag.

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling i et faglig stimulerende miljø med hyggelige kollegaer. Fresenius Kabi er opptatt av å legge forholdene til rette for faglig og personlig utvikling av de ansatte.

Stillingen innebærer utstrakt reisevirksomhet, men vi legger også til rette for kontorbasert jobbing. Førerkort klasse B er en selvfølge.

Stillingen er i utgangspunktet ett års vikariat med mulighet for fast ansettelse.

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer, Borka Consulting AS:

André Borka (telefon 908 31 871 / andre@borka.no) eller Ida-Marie Nilsen (telefon 482 95 462 / ida@borka.no)
Motivasjonsbrev med CV sendes i PDF-format til rekruttering@borka.no
Merk søknaden: “Fresenius Kabi – Produktspesialist Apotek”.
Alle får respons på sin søknad- normalt innen en arbeidsdag. I ukene 28-31 kan denne responsen ta noen ekstra dager grunnet ferieavvikling.
Henvendelser behandles konfidensielt. Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!

 

.

 

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin