Biogen søker Market Access Manager

  • Denne stillingen er besatt

Biogen Biogen

Biogen er et av verdens ledende bioteknologiselskap med fokus på å utvikle behandlingsalternativer for alvorlige nevrologiske, autoimmune og sjeldne sykdommer. I dag har selskapet den ledende porteføljen av medisiner for behandling av multippel sklerose, har introdusert den første godkjente behandlingen for spinal muskelatrofi, og er i forkant av nevrologisk forskning for forhold som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og amyotrofisk lateral sklerose. I tillegg produserer og kommersialiserer Biogen biotilsvarende legemidler. I Norge er vi rundt 15 dedikerte medarbeidere som jobber med å etterleve Biogens credo: Caring Deeply. Working Fearlessly. Changing Lives.

Market Access Manager

✔ sikre markedstilgang ✔ kryssfunksjonell jobbing ✔ sterkt Market Access-team

Som Market Access Manager vil du være en av Biogens eksperter på utarbeidelse av strategi for market access, pris og refusjon, i tråd med bedriftens globale strategier.

Arbeidsoppgavene spenner bredt som f.eks utarbeidelse av helseøkonomiske analyser, prissettingsmetoder, innsamling, sammenstilling og analyse av data fra forskjellige kilder. Videre skal du holde deg oppdatert på lovgivning og forskrifter, samt etablere et godt forhold til relevante stakeholdere og kartlegge sentrale beslutningstakere og relevante miljøer. Det betyr at rollen innebærer at du til en viss grad er operativ med feltaktiviteter.

Hvem er du?

Vi ønsker oss en motivert, faglig sterk, positiv og selvgående lagspiller med de rette holdningene som vår nye kollega. Det er ønskelig at du innehar en forståelse for legemiddelindustriens rolle i helsevesenet i Norge, blant annet markedsføring og salg innenfor bransjens rammer. Har du erfaring fra lignende roller i farmasøytisk industri/myndigheter er det en fordel, men ikke et krav.

Du innehar en mastergrad innen vitenskapelige eller analytiske fag.
Du kommuniserer meget godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling i et faglig stimulerende miljø med hyggelige kollegaer.
Biogen har stort fokus på Market Access og i denne stillingen vil man være del av et team dedikert til Market Access.

Biogen er opptatt av å legge forholdene til rette for faglig og personlig utvikling av de ansatte.

Arbeidssted er Biogens kontorer i Nydalen i Oslo.
Du vil rapportere til Head of Values and Access, Bjørn Magnus Bjørnstad.

 

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer, Borka Consulting AS:

André Borka (telefon 908 31 871 / andre@borka.no) eller Ida-Marie Nilsen (telefon 482 95 462 / ida@borka.no)
Motivasjonsbrev og CV sendes (begge i pdf-format) til andre@borka.no
Merk søknaden: “Market Access – Biogen”.
Alle får respons på sin søknad- normalt innen en arbeidsdag.
Henvendelser behandles konfidensielt.
Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!

.

 

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin