QA Direktør søkes til IFE Divisjon Radiofarmasi

  • Denne stillingen er besatt

ife_norway IFE Divisjon Radiofarmasi

Divisjon Radiofarmasi er en del av IFE (Institutt for Energiteknikk) og holder til på Kjeller. Divisjonen har en verdensledende produksjonsvirksomhet innen radioaktive legemidler og skal ved årsskiftet 2022/23 skilles ut og etableres som et eget AS. Med norske og multinasjonale samarbeidspartnere utvikles, produseres og distribueres banebrytende legemidler for kreftpasienter over hele verden. Divisjonen er i dag om lag 150 medarbeidere i virksomheten, med en omsetning på ca. 360 mill. kr

QA Direktør

radiofarmasi   verdensledende legemiddelvirksomhet som står foran betydelig vekst
divisjonens øverste ledelse   videreutvikling til en bærekraftig kommersiell virksomhet/CDMO

Avdelingen Kvalitetssikring (QA) har ansvar for frigivelse av farmasøytiske produkter for salg samt kliniske studier. Avdelingen er også ansvarlig for drift og vedlikehold av kvalitetssystemene og deltar i sektorenes utviklingsprosjekter. Avdelingen er preget av et høyt faglig nivå og sterkt engasjement blant de ansatte. Avdeling QA er overbyggende for alle tre sektorene (FoU, Produksjon og Grossist).

Vi søker en QA direktør som vil være en del av divisjonens øverste ledelse og ta en viktig rolle i den spennende veien der divisjonen skal skilles ut som eget AS og bli til Agilera Pharma AS fra årsskiftet 2022/23.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Lederoppgaver knyttet til strategiarbeid, personal-, økonomi-, og HMS med spesielt fokus på utvikling av avdelingen og medarbeidere
  • Overordnet ansvar for kvalitetssystemet i divisjonen og systemet for prosedyrer (SOPer) og spesielt for prosedyrene til QA-avdelingen og for å sikre at de er i samsvar med krav i gjeldende regelverk
  • Overordnet ansvarlig for avdelingens prosjektleveranser, interne og eksterne kvalitetsrapporteringer, QA-oppgaver relatert til produksjon og frigivelse, GMP-opplæring, selvinspeksjon og leverandørkvalifisering
  • Kontakt og kommunikasjon med eksterne oppdragsgivere mht. kvalitetssikring
  • Forvalte systemene og prosesser for avvik, CAPA, endringer, risikohåndtering, auditing og selvinspeksjoner
  • Sikre utarbeidelse og oppdatering av QA-avtaler
  • Koordinere og sikre QA-ledelse, gjennomføring og rapportering av inspeksjoner fra eksterne oppdragsgivere og myndigheter

 

Hvem er du?

Vi ønsker oss en kollega med relevant ledererfaring innen farmasøytisk produksjon og GMP. Sterke lederegenskaper og faglige kvalifikasjoner vil bli tillagt stor vekt. Du har utdannelse på masternivå innen farmasi eller andre relevante naturvitenskapelige fag.

Vi tilbyr en spennende og samfunnsnyttig jobb i verdensledende legemiddelvirksomhet som står foran betydelig vekst. Hos oss vil du finne et attraktivt kompetansemiljø med uformell kultur preget av sterk faglig ansvarsfølelse og godt samhold.

Arbeidssted er våre nye lokaler sentralt på Kjeller med effektiv adkomst til/fra Oslo, Lillestrøm og Gardermoen.

Direktør QA rapporterer til divisjonsdirektør Radiofarmasi, Erik Flatmark.

 

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer, Borka Consulting AS:

André Borka på telefon 908 31 871 eller andre@borka.no.
Motivasjonsbrev med CV sendes i PDF-format til andre@borka.no.
Alle får respons på sin søknad – normalt innen en arbeidsdag (noe tregere respons må påregnes i ferieukene 28-29-30).
Rekrutteringsprosessen starter i august, men meld gjerne din interesse allerede nå, så kommer vi tilbake til deg når vi starter prosessen.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor IFE i innledende fase dersom ønskelig.

Borka Consulting AS er et spesialisert rekrutteringsfirma som har 100% fokus på kompetansebasert search og rekruttering innen sektoren Life Sciences (farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen) i Norge, Norden og i Europa.

OBS: Vi opplever dessverre noen ganger at søkere ikke får svar på mail fra oss, da har mest sannsynlig vårt svar havnet i søppelpost/SPAM-filteret på din mailserver. Sjekk dette dersom du savner svar fra oss, vi svarer alltid!

 

 

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin