Boehringer Ingelheim søker Market Access & Healthcare Affairs Manager

  • Hvor som helst
  • Denne stillingen er besatt

Market Access & Healthcare Affairs Manager

spennende pipeline sterkt dansk-norsk team sikre markedstilgang multi-stakeholder projects

I 2023 etablerte Boehringer Ingelheim en felles dansk-norsk organisasjon for å betjene pasienter i begge land. Vi lærer av hverandre og benytter oss av beste praksis fra begge landene. Market Access & Healthcare Affairs-team består av 10 personer som dekker begge landene. Omtrent halvparten av teamet er i Norge og halvparten i Danmark.

I denne spennende rollen vil du ha ansvaret for å sikre at pasienter i Norge får tilgang til Boehringer Ingelheims innovative behandlinger innenfor dine tildelte terapeutiske områder. Du vil være en del av et internasjonalt legemiddelfirma i vekst, som har en solid markedsposisjon. Som en viktig bidragsyter i teamet vil du kunne utnytte dine talenter innenfor vitenskap, økonomi og kommunikasjon.

Som en del av din rolle vil du ha ansvar for å holde deg oppdatert på det politiske landskapet i forhold til refusjonsbetingelser. Dette innebærer å være oppmerksom på endringer som kan påvirke markedsadgangen for våre produkter.

Du vil ha en betydningsfull rolle i organisasjonen, hvor du er ansvarlig for å utvikle og implementere markedsadgangsstrategier og -aktiviteter. En av dine oppgaver vil være å identifisere gap i real-world evidence (RWE) som er nødvendig for vellykket refusjon i Norge, og samarbeide på tvers av ulike funksjoner for å generere denne evidensen.

I tillegg vil du også ha rollen som prosjektleder for refusjonsprosesser knyttet til nye indikasjoner og produkter. Dette innebærer å lede og koordinere utarbeidelse av dossier, gjennomføre forhandlinger samt opprettholde en aktiv dialog med relevante eksterne aktører.

Boehringer Ingelheim legger stor vekt på teamarbeid og samarbeid på tvers av funksjoner gjennom Brand Teams. Som en del av dette vil du samarbeide tett med kolleger i både Danmark og Norge. Din involvering og bidrag til Brand Teamet vil være avgjørende for å ta velinformerte beslutninger som vil gagne selskapet som helhet.

Hvem er du?

Den ideelle kandidaten har flere års erfaring fra market access-funksjonen i legemiddelindustrien.
Vi ønsker også å komme i kontakt med kandidater som har erfaring fra offentlig sektor med kompetanse og interesse for strukturer og prosesser i norsk helsevesen og legemiddelforvaltning.

Som person er du en lagspiller med en positiv tankegang som liker å jobbe i et mangfoldig miljø og verdsetter sterke tverrfunksjonelle relasjoner. Du kommuniserer meget godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Vi tilbyr en mangfoldig rolle i et selskap som har fokus på å forbedre livene til pasienter gjennom forskning og utvikling av banebrytende og innovative løsninger innen områder med udekkede medisinske behov.

Vi legger også vekt på muligheter for kontinuerlig læring og karriereutvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, inkludert ekstra ferieuke samt bilordning, gode pensjonsordninger og en kultur som er preget av utvikling av de ansatte, samt fokus på work-life balance.

Vårt mål er å skape et stimulerende og støttende arbeidsmiljø der du kan trives og videreutvikle dine ferdigheter og kunnskaper mens du gjør en reell forskjell i pasienters liv.

Stillingen rapporterer til Susanne Sandgård, Head of Market Access & Healthcare Affairs Denmark & Norway

 

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer, Borka Consulting AS:

André Borka på telefon 90831871 eller via e-post: andre@borka.no.
Send motivasjonsbrev og CV i PDF-format til samme adresse.
Alle får respons på sin søknad – normalt innen en arbeidsdag
Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!
Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor Boehringer Ingelheim i innledende fase dersom ønskelig.
Vi ser frem til å diskutere mer om denne spennende muligheten med deg!

OBS: Vi opplever dessverre noen ganger at søkere ikke får svar på mail fra oss, da har mest sannsynlig vårt svar havnet i søppelpost/SPAM-filteret på din mailserver. Sjekk dette dersom du savner svar fra oss, vi svarer alltid!

Borka Consulting er et search-og rekrutteringsfirma med 100% fokus innen farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen.

 

 

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin