Personvern

Borka Consulting følger lov om behandling av personopplysninger som trådte i kraft 20. juli 2018

Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov.

Borka Consulting:

  • sørger for at all informasjon lagres på en sikker måte.
  • sletter all informasjon som vi ikke lenger har bruk for.
  • bruker ikke informasjon til noe annet enn det vi oppgir.
  • selger ingen informasjon til tredjeparter.
  • går hele tiden gjennom sin integritetspolicy for å forbedre den og øke sikkerheten din

 

En stor del av behandlingen av personopplysninger som utføres av Borka Consulting skjer på grunnlag av avtaler. Utover dette håndteres vår behandling av personopplysninger hovedsakelig basert på avveining av interesser. Unntaksvis kan det oppstå behov for samtykke.

Ved at du tar kontakt med Borka Consulting, godtar du at vi behandler dine personopplysninger for å gjennomføre nødvendige tiltak i forbindelse med din forespørsel.

Vi beholder din personlige informasjon til rekrutteringsprosessen er fullført, deretter i en periode så lenge vi anser din henvendelse som relevant for oss.

Du har rett til å be om å få ut informasjonen vi har lagret om deg. Det kan du gjøre ved å kontakte vårt personvernombud på rekruttering@borka.no

Du har alltid rett til å trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger. Du kan når som helst kontakte Borka Consulting AS for å få ut, korrigere eller slette informasjonen vi har lagret om deg.

Hvis du har flere spørsmål om Borka Consulting AS´ lagring og håndtering av informasjon, kan du kontakte oss:

Borka Consulting AS
Org.nr 894 001 682 MVA
Martin Linges vei 25
1364 Fornebu
Telefon +4790831871
Epost: rekruttering@borka.no