Puls søker Produktspesialist anestesi/intensiv

  • Denne stillingen er besatt

Puls

Puls er en betydelig aktør i det norske helsemarkedet. Selskapet leverer kapitalvarer og forbruksmateriell til apotek, institusjoner, sykehus og andre helsetjenester. Puls er også leverandør til industri, forskning og offentlig forvaltning. Sortimentet er bredt og spenner fra avansert medisinsk utstyr, via spesialisert forbruksmateriell knyttet til prosedyrer til generelt medisinsk forbruksmateriell. I 2019 kjøpte Mediq International Puls AS. Inkluderingen av Puls AS til Mediq-familien har bidratt til å styrke den felles plattformen for Mediq og Puls i det norske markedet. Fra desember 2019 vil selskapene flytte fra sine nåværende lokasjoner og dele nye lokaler på Bryn i Oslo

Produktspesialist anestesi/intensiv

✔ Variert, ansvarsfull og utviklende salgsstilling  ✔ Solid produktopplæring  ✔ Produktspekter fra velkjente internasjonale produsenter

Som vår nye Produktspesialist vil du få ansvar for Puls AS sine produkter innen avansert forbruksmateriell og medisinteknisk spesialutstyr innenfor fageltet anestesi og intensiv.
Du vil dele ansvar for kundene i Norge og vil jobbe tett i et team sammen med dine dyktige kolleger innen fagfeltet Anestesi/Intensiv.
Arbeidsoppgavene vil være å planlegge og gjennomføre salgsfokuserte kundebesøk mot eksisterende og nye kunder som er anestesi- og intensivavdelinger på sykehus i hele landet. Gjennom nært samarbeid med kunden, vil du både avdekke behov og bidra til å finne hensiktsmessige løsninger.

Kundebesøkene innebærer å gjennomføre produktpresentasjoner samt opplæring i bruk av produktene. Du vil også gi faglig input ved anbudsforespørsler og tilbudsskriving.

Hvem er du?

Du er faglig interessert og ønsker å jobbe med salg av produkter fra velkjente internasjonale produsenter. Dette ønsker du å lykkes med gjennom din faglige troverdighet.

Det er ønskelig at du har bakgrunn fra salg innen helsesektoren eller som sykepleier med spesialutdannelse innen anestesi- eller intensivmedisin. Det viktigste for oss er at du ønsker å lykkes med salg gjennom din faglige troverdighet.

Er du i tillegg en selvstendig og resultatorientert relasjonsbygger med gode samarbeidsevner, vil du lykkes hos oss!

En del reisevirksomhet forventes i stillingen. Vi ønsker at du er bosatt i Oslo-området og har førerkort. Fra desember 2019 vil Puls AS flytte til nye lokaler på Bryn i Oslo.

Du vil rapportere til Divisjonssjef Stein Andresen.

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling i et faglig stimulerende miljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har et stabilt, resultatorientert og uformelt miljø. Puls AS er opptatt av å legge forholdene til rette for faglig og personlig utvikling av de ansatte.

 

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer Borka Consulting AS:

André Borka: +47 908 31 871 eller Cecilie Borka: +47 928 55 352
Motivasjonsbrev og CV sendes (begge i PDF-format) til rekruttering@borka.no
Merk søknaden: “Produktspesialist – Puls AS”. Alle får respons på sin søknad.
Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!

 

Humid Vent HEPA

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin