Montebello Diagnostics søker Produktspesialist Cytologi

  • Denne stillingen er besatt

MontebelloDiag Montebello Diagnostics

Montebello Diagnostics er et norskeid firma som startet opp sin virksomhet i 1997. Vi er 9 ansatte hvorav alle i fagavdelingen har lang fartstid og praktisk erfaring fra mikrobiologiske laboratorier. Våre kjernekunder er mikrobiologiske sykehuslaboratorier, men også næringsmiddellaboratorier, primærhelsetjenesten og forskningslaboratorier. Vi tilbyr laboratorieinstrumenter samt diagnostiske tester innen de fleste metoder og fagfelt. Vi gjør vårt beste for å støtte laboratorier gjennom rask levering, solid brukerstøtte og raske svar på brukerspørsmål.

Skjermbilde 2018-12-05 kl. 15.34.40

Produktspesialist Cytologi

✔ markedsledende væskebasert cytologi   ✔ fagansvar   ✔ bioingeniør

 

Som Produktspesialist i Montebello Diagnostics vil du jobbe med et spennende fagfelt i endring.

Din viktigste oppgave er å ivareta høy tilfredshet hos etablerte kunder og brukere gjennom dialog og veiledning i det daglige arbeidet med brukerstøtte, prøvehåndtering og arbeidsflyt.

Verktøyene dine er egen kompetanse eller erfaring, gode kommunikasjonsevner og evnen til å formidle kunnskap og å omgås mennesker. Du trives i grensesnittet mellom verdifull avansert teknologi og kompetente mennesker. Å formidle kunnskap og gjøre andre kompetente er en rolle du kan trives i.

Du vil jobbe i et team med dine dedikerte kolleger, men med selvstendig ansvar for cytologi-porteføljen. I dag er dette væskebasert cytologi for gyn og non-gyn applikasjon med tilhørende automasjon, hvor vi er markedsledende. Det forventes lansering av nye og innovative løsninger innen kort tid, for dette er et felt i utvikling.

Gjennom daglig kontakt og nært samarbeid med våre kunder vil du både avdekke behov, og bidra til å finne beste løsning. Dette skjer gjennom kundebesøk og gjennom deltakelse på nasjonale og internasjonale faglige møter/kongresser.

Du deltar i den daglige driften av Montebello Diagnostics. Stillingen er en dynamisk rolle der man har muligheten til å utvikle seg og på sikt også jobbe med andre produkter.

 

Hvem er du?

Du har fortrinnsvis bakgrunn som bioingeniør, gjerne erfaring fra cytologisk/patologisk laboratorium, men andre oppfordres også til å vise sin interesse.  Kjennskap til molekylærbiologiske metoder vil verdsettes.

Vi ønsker oss en kollega som er positiv og liker å jobbe med mennesker. Du bør være bosatt i Osloområdet, da våre kontorlokaler er på Bryn.

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling i et faglig stimulerende miljø med hyggelige kollegaer.

Du får stor innflytelse over egen hverdag og muligheten til å sette ditt eget preg på arbeidet. Montebello Diagnostics er opptatt av å legge forholdene til rette for faglig og personlig utvikling av de ansatte.

 

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer, Borka Consulting AS:

André Borka; telefon 908 31 871 / andre@borka.no.
Motivasjonsbrev med CV sendes i PDF-format til andre@borka.no
Merk søknaden: “Montebello Diagnostics  – Produktspesialist”.
Alle får respons på sin søknad. Henvendelser behandles konfidensielt.
Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!

Cytologi1

Cytologi2

 

 

SoMe1 - Montebello -cytologi

 

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin