Produktsjef Legemidler søkes til Fresenius Kabi

  • Denne stillingen er besatt

FreseniusKabi Fresenius Kabi

Fresenius Kabi er et globalt selskap som har spesialisert seg på legemidler og teknologi for infusjon, transfusjon og klinisk ernæring. Våre produkter og tjenester brukes i behandlingen av kronisk syke og kritisk syke pasienter. Fresenius Kabi Norge AS har over 600 medarbeidere. Den norske produksjonsenheten ligger i Halden og vår markedsavdeling er lokalisert i Oslo. Vi har 21 stillinger i en kunderettet funksjon. Alle har relevant bakgrunn for den jobben de skal gjøre. Det er en bredt sammensatt gruppe og vi har til sammen bred kompetanse

logo med payopp i png

Produktsjef Legemidler

✔ anbud ✔ kontrakter ✔ sykehusmarkedet

Som Produktsjef vil du være samlet ansvarlig for Fresenius Kabis portefølje innen intravenøse legemidler, infusjons- og skyllevæsker og compounding.

Du vil bli firmaets ressurs i dialogen med Sykehusinnkjøp HF Divisjon legemidler (tidligere LIS), anbud, kontrakter og salgsaktiviteter i sykehusmarkedet for disse produktområdene.

Videre vil Produktsjefens ansvar være å analysere og følge opp at salget på sykehus er i henhold til inngåtte avtaler og budsjett. Du vil også være ansvarlig for reklamemateriale etc. for produktsortimentet.

Hvem er du?

Vi har høyt fokus på faglig kompetanse blant våre ansatte i Fresenius Kabi. Den ideelle kandidaten er en farmasøyt med markedsforståelse og anbudserfaring. Annen utdannelse vil også bli vurdert.

Er du i tillegg en selvstendig og resultatorientert relasjonsbygger med gode samarbeidsevner, vil du lykkes hos oss!

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling i et faglig stimulerende miljø med hyggelige kollegaer. Fresenius Kabi er opptatt av å legge forholdene til rette for faglig og personlig utvikling av de ansatte.

Arbeidssted er Fresenius Kabis lokaler i Nydalen.

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer, Borka Consulting AS:

André Borka (telefon 908 31 871 / andre@borka.no) eller Ida-Marie Nilsen (telefon 482 95 462 / ida@borka.no)
Motivasjonsbrev med CV sendes i PDF-format til rekruttering@borka.no
Merk søknaden: “Fresenius Kabi – Produktsjef legemidler”. Alle får respons på sin søknad. Henvendelser behandles konfidensielt. Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!

 

.

Skjermbilde 2019-02-18 kl. 22.03.45

Skjermbilde 2019-02-18 kl. 22.03.09

Skjermbilde 2019-02-18 kl. 22.16.33

OncoShield_01.11_ISO_Label

Bilde freeflex

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin