Therapy Area Lead-GSK

  • Denne stillingen er besatt

GSK GSK

GSK er et av verdens største, forskningsbaserte legemiddelfirmaer. Vår oppgave er å hjelpe folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lenger. Vi jobber innenfor tre forretningsområder: Reseptpliktige medisiner, vaksiner og handelsvarer. Globalt har GSK over 100 000 ansatte i over 150 land. I GSK Norge er vi ca. 80 ansatte og har en omsetning på ca. 700 millioner kroner. Som første farmasøytiske firma forplikter GSK seg til full åpenhet om alle kliniske studierapporter.

Therapy Area Lead – Vaksiner

Sentral stilling med P/L-ansvar i et av satsingsområdene til GSK. Strategisk og operasjonelt ansvar med stor grad av market access kombinert med kommersielt fokus

Ansvaret til vår nye Therapy Area Lead er å sikre tilgang for GSKs innovative vaksiner for våre kunder og pasienter på det norske markedet.

Vaksiner er et av satsingsområdene til GSK. Du vil ha det kommersielle ansvaret for å lede vaksineporteføljen til GSK ovenfor det offentlige og private markedet. Sammen med ditt team som består av to Key Account Managers og i tett samarbeid med medisinsk rådgiver, skal du drive forretningsområdet og strategiske partnerskap for å nå målene. Du vil ha det overordnede ansvaret og delta aktivt i anbudsarbeidet for offentlig finansierte vaksiner.

Du vil være ansvarlig for å sikre effektiv implementering av global merkevarestrategi og forretningsplan tilpasset norske retningslinjer og lokale kundeplaner. Det forventes at du er i stand til å vurdere nye forretningsmuligheter innenfor terapiområdet du leder. Videre skal du lede det lokale tverrfunksjonelle brand teamet.

Hvem er du?

Du har høyere utdannelse og kommersiell erfaring fra legemiddelbransjen med dokumenterte resultater innen salg og ledelse. Du kommuniserer godt på både engelsk og norsk.

Det er ønskelig med kompetanse innen vaksiner, samt erfaring fra anbudsarbeid.

Relevant erfaring med market access-relaterte oppgaver innen legemiddelbransjen er ønskelig.

Du har erfaring med å jobbe kryssfunksjonelt i en kompleks organisasjon. Du evner å sette deg inn i helserelaterte problemstillinger, samt har en forståelse av å jobbe i et miljø som er strengt regulert og hvor høy etisk standard kreves.

Vi kan tilby en stilling i et attraktivt selskap med store muligheter til å utvikle seg. Du vil rapportere direkte til General Manager og være en del at det utvidede lederteamet i GSK. Arbeidssted er Lysaker.

 

Ytterligere kontakt vedrørende stillingen kan rettes til ekstern rekrutterer, Borka Consulting AS:

André Borka på telefon 908 31 871 eller andre@borka.no.
Motivasjonsbrev med CV sendes i PDF-format til andre@borka.no merket “TAL Vaksiner- GSK”
Alle får respons på sin søknad, normalt innen en arbeidsdag.
Henvendelser behandles konfidensielt. Intervjuer holdes fortløpende, så vis din interesse snarest mulig!

.

Del dette:
Facebooktwitterlinkedin