Etisk profil – konfidensialitet

Respekt for kandidater og oppdragsgivere er spydspissen i vår arbeidsmåte.

For å opptre på en troverdig måte i vårt arbeid med rekruttering er en etisk tilnærming en forutsetning.

Våre kandidater skal føle at de har blitt godt behandlet av oss, uansett om man får en ny jobb eller ikke.

Borka Consulting er opptatt av å følge en etisk bedriftsprofil overfor sine kunder. Kunnskap som blir ervervet i et oppdrag om bedriftsinterne forhold vil selvfølgelig ikke bli brukt i andre sammenhenger.

Vi tilstreber å opptre skikkelig og transparent:

  • Intervjuene skal føles givende, og vårt mål er at man skal føle seg styrket etter møtet med oss ​​og at man har fått ny innsikt om sin faglige utvikling.
  • Eventuelle interessekonflikter vil bli diskutert med oppdragsgiver og nedfelt i avtaler der det er behov for det.
  • Vi søker ikke aktivt opp kandidater i selskaper vi har et etablert kundeforhold til.

 

Full diskresjon er en selvfølge – for alle parter!

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende og fortrolig dialog.