Spesialister på rekruttering innenfor Life Sciences (farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi, diagnostikk og laboratoriebransjen)

Vi kjenner det norske Life Science-markedet!

Borka Consulting er et av Norges ledende rekrutteringsfirma spesialisert i å finne talenter innen Life Science (legemiddelbransjen / medisinskteknisk utstyr / bioteknologi /laboratoriebransjen /diagnostikk).

Vi har 100% fokus på rekruttering innen denne sektoren.

Våre rekrutterere har vitenskapelig og markedsføringsbakgrunn, samt lang erfaring fra ulike stillinger i disse sektorene. Vi har et bredt kontaktnett og en grundig kjennskap til endringer i markedet.

Som eneste norske medlem i INRALS (International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences) har vi tilgang på kompetanse på tvers av landegrensene.