Spesialister på rekruttering innenfor Life Science (farmasøytisk industri, medisinteknisk utstyr, bioteknologi og diagnostikk)

Vi kjenner det norske Life Science-markedet!

Borka Consulting er et av Norges ledende rekrutteringsfirma spesialisert i å finne talenter innen Life Science (legemiddelbransjen / medisinskteknisk utstyr / bioteknologi / diagnostikk).

Vi har 100% fokus på rekruttering innen denne sektoren.

Våre rekrutterere har vitenskapelig og markedsføringsbakgrunn, samt lang erfaring fra ulike stillinger i disse sektorene. Vi har et bredt kontaktnett og en grundig kjennskap til endringer i markedet.

Borka Consulting hjelper kunder med å finne talentfulle medarbeidere innen områder som f.eks salg & markedsføring, market access, medical, clinical og regulatory.

Som eneste norske medlem i INRALS (International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences) har vi tilgang på kompetanse på tvers av landegrensene.